Båthavn

Havnen består av to flytebrygger med mer enn 40 båtplasser. Havnen ligger rimelig lunt i Hisebukten på innsiden av Hisøy.
Havnen ligger i ferskvann, og det er lagt ut vann på bryggene til bruk ved for eksempel spyling av båt.

Vi tilbyr plasser med ulik størrelse (senter til senter):

  • 3.3 x 6.0m
  • 3.8 x 6.0m
  • 3.8 x 7.0m
  • 4.3 x 7.0m
  • 4.3 x 8.0m

Fortøying i 4 strekkavlastede fortøyingspunkt på bommer, hvor en av bommene er gangbar. I tillegg er det noen få plasser med akterfortøying i bøye.

Plassene leies ut for 5 år, 3 år , evt. 1 år av gangen .
Vi tilbyr parkering for bil.


Kontakt Bjørn Bakke for mer informasjon:

Mail: bjorn(at)hjemmehoswenche.no
Tlf: 98893088