Leiebetingelser

Bestilling og bekreftelse
Ved bekreftelse sender utleier 2 stk kontrakter, samt kopi av leiebetingelser og giro for innbetaling av leiebeløpet. Leietaker underskriver begge kontraktene og returnerer 1 stk i vedlagte frakterte svarkonvolutt. Beløpet på giro settes inn på utleiers konto innen angitte frist i henhold til kontrakt.

 

Leieforholdets varighet
Leieforholdet varer fra søndag kl 1600 til neste søndag kl 1200. Ved annen ankomst kontaktes utleier slik at vi kan ta dere imot. Ved ankomst mottar leietaker nøkkel og vi går gjennom leiligheten og uteområdet. Ved utflytting søndag skal leiligheten være ryddet og rengjort slik at den uten ytterligere renhold kan ta imot nye leietakere. Hagemøbler og grill rengjøres og settes på plass. Dersom rengjøring ved fraflytting ikke er tilfredsstillende, kan utleier rengjøre leiligheten for leietakers regning.

 

Andre betingelser
Antall personer i leiligheten må ikke overstige det antall som leiligheten er beregnet for - spedbarn som ligger i egen seng blir ikke medregnet. Antall personer avtales på forhånd med utleier. Det viser seg at mange er allergiske dyr og dette medfører at vi ikke tillater noen form for dyrehold, verken av dem som leier hos oss eller besøkende til dem.

 

Skader på/i leiligheten utover normal slitasje, erstattes umiddelbart, dog senest før fraflytting. Det er ikke tillat å røyke i leilighetene. Leietager må selv holde sengetøy.

 

Hagemøbler og utegrill følger alle leilighetene, bortsett fra 1-2 personers, da kun etter avtale). Ved avreise kontaktes utleier, nøkkel tilbakeleveres og leiligheten gjennomgås.

 

Båt kan medtas etter skriftlig avtale. Vi har ikke gjestebåtplasser.