Leiebetingelser

Leieforholdets varighet:
Leieforholdet varer fra mandag kl 16.00 til søndag kl 19.00. Ved annen ankomst kontaktes utleier slik at vi kan ta dere imot.
Leietaker mottar nøkkel og vi går gjennom boenheten og uteområdet vårt, samt viser hvor vi har parkering.

Særskilte Covid-19 tiltak:

SMITTEVASK er obligatorisk i alle leiligheter hos oss. Dette gjennomføres av godkjent firma og kan ikke velges bort / gjøres selv. Dette er en sikkerhet for oss og våre gjester.
Ved utflytting søndag skal leiligheten være ryddet, søppel tømt og leiligheten klargjort for vask, om ikke annet er avtalt. Hagemøbler og grill settes på plass. Dersom leiligheten ved fraflytting ikke er tilfredsstillende tømt, kan utleier rengjøre leiligheten for leietakers regning.
Leie av sengetøy er obligatorisk. Dette for å sikre smittevern. Alle priser er definert i kontrakt.

Avbestilling:
Leietaker kan avbestille eller endre sitt opphold senest 30 dager før ankomst mot et gebyr på kr 500,-.
Bestillinger som er gjort senere enn 30 dager før ankomst er bindene.
Ved avbestilling/endring av opphold senere enn 30 dager før ankomst er leietager 100% økonomisk ansvarlig ihht. inngått leieavtale. Alle avbestillinger og endringer må skje skriftlig via e-post eller brev, hvor eventuelt kontoopplysninger må fremkomme. Avbestillingen er kun gyldig dersom den er bekreftet tilbake skriftlig fra Kokkeplassen Eiendom AS. Manglende betaling er ikke gyldig avbestilling.

Antall personer i leiligheten skal ikke overstige det antall som leiligheten er beregnet for, bortsett fra spedbarn som ligger i egen seng. Antall personer avtales på forhånd med utleier. Dette grunnet brannvern.

Det viser seg at mange er allergiske mot dyr og dette medfører at vi ikke tillater noen form for dyrehold, verken av dem som leier hos oss eller besøkende til dem.

Skader på/i leiligheten utover normal slitasje, erstattes umiddelbart, dog senest før fraflytting.

Det er ikke tillatt å røyke i leilighetene heller ikke dampe.

Hagemøbler og utegrill følger alle leilighetene (bortsett fra 1-2 personers, da kun etter avtale).

På Hisøya har vi kildesortering, og vi forutsetter at dette praktiseres, vi viser dere hvordan!

Ved avreise kontaktes utleier, nøkkel tilbakeleveres og vi går sammen gjennom leiligheten og uteområde.

Båt kan medtas etter skriftlig avtale. 

Utleier forbeholder seg retten til at endringer kan skje i leiligheten (møblering osv).

 

Her hos oss følger vi "Kardemommeloven", fra Thorbjørn Egners bok: Kardemommeby

Den går som følger:                             

Man skal ikke plage andre,

man skal være grei og snill

og forøvrig kan man gjøre som man vil.

 

Hilsen glade Wenche og Bjørn - som gleder oss til å ha dere som gjester. Velkommen til oss!